Plusy i minusy wynajmu obsługi informatycznej dla firm

Plusy i minusy wynajmu obsługi informatycznej dla firm

17 września 2022 Wyłączono przez akte

Plusy i minusy wynajmu obsługi informatycznej dla firm

Osbługa informatyczna firm czy jest i kiedy jest potrzebny zabezpieczenie informatyczne?

Czy konieczny Osbługa informatyczna firm serwis informatyczny dla firmy?


Wynajęcie obsługi IT dla firm może być mądrą decyzją z wielu powodów. Należą do nich niższe koszty niż zatrudnianie zespołu wewnętrznego, zmniejszenie przestojów i poprawa efektywności biznesowej. Ponadto, mogą one poprawić bezpieczeństwo sieci. Należy jednak rozważyć plusy i minusy zatrudnienia firmy zewnętrznej.

Mniejszy koszt niż zatrudnienie zespołu wewnętrznego

Zatrudnianie zespołu IT we własnym zakresie może wydawać się świetnym pomysłem, ale istnieje wiele wad takiego postępowania. Po pierwsze, zatrudnienie wewnętrznego zespołu IT zajmuje dużo czasu. Wymaga ogłoszenia o pracy, sprawdzenia CV, przeprowadzenia rozmów z kandydatami i negocjowania warunków. Może to prowadzić do opóźnień i wypalenia. Dodatkowo, większość nowych pracowników odchodzi w ciągu pięciu lat.

Koszty związane z zatrudnieniem wewnętrznego zespołu IT są znacznie wyższe niż wynagrodzenia i świadczenia kontraktowego zespołu IT. Wynagrodzenia dla specjalistów IT w Seattle stale rosną, ale wielu młodszych pracowników ma ograniczone doświadczenie i nie potrafi dobrze zarządzać budżetem. Starsi technicy IT kosztują więcej, a konkurencja jest ostra. Jednak outsourcing zespołu IT może przynieść oszczędności firmom posiadającym 100 lub więcej użytkowników. Wiele większych firm decyduje się również na współzarządzane plany wsparcia, które uzupełniają wewnętrzne zespoły o zaawansowane narzędzia i specjalistyczną wiedzę.

Outsourcing może również pomóc w zwiększeniu wydajności wewnętrznego zespołu IT. Pozwalając komuś innemu zająć się częścią zadań związanych z IT, można skupić się na inicjatywach strategicznych i zwiększyć produktywność. Jednak w niektórych przypadkach outsourcing zespołu IT może nie być dostępny dla małych firm.

Zatrudnienie wewnętrznego zespołu IT oznacza również, że zachowujesz kontrolę nad jakością pracy i czasem reakcji. Dodatkowo możesz przeszkolić swój personel w zakresie konkretnych rozwiązań IT i utrzymać koszty pod kontrolą. Outsourcowane usługi IT dla firm mogą zaoferować ekspertów technicznych z dużej puli talentów za niższą cenę. Dodatkowo można cieszyć się krótszym czasem realizacji i mniejszym stresem.

Outsourcing zespołu IT może być również dobrym rozwiązaniem dla małych i średnich firm. W zależności od potrzeb Twojej firmy, zespół IT może pomóc Ci zaoszczędzić czas i pieniądze przy zachowaniu produktywności. A ponieważ technologia jest coraz bardziej złożona, zatrudnianie wewnętrznego działu IT może nie być dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

Redukuje czas przestoju

Najskuteczniejszą metodą ograniczenia przestojów jest przyjęcie strategii proaktywnej. Możesz zacząć od stworzenia listy kontrolnej zadań, które powinny być wykonane podczas przestoju. Mogą je wykonać Twoi pracownicy i mogą pomóc zminimalizować czas przestoju. Możesz również szukać informacji zwrotnych od pracowników na temat sposobów poprawy procesów i minimalizacji przestojów.

Strategia proaktywna może zminimalizować przestoje poprzez zwiększenie widoczności, co może pomóc w planowaniu z wyprzedzeniem. Na przykład, ważne jest, aby wiedzieć, kiedy zbliża się aktualizacja systemu, ponieważ może to prowadzić do kosztownych przestojów. Korzystając z intuicyjnych narzędzi widoczności, można uczynić ten proces mniej skomplikowanym i wyeliminować część kłopotów. Ponadto ważne jest, aby zespoły operacyjne mogły natychmiast reagować na wszelkie nieplanowane awarie, ponieważ każda stracona sekunda oznacza zmarnowany kapitał.

Przestoje w pracy mogą być katastrofalne dla każdej firmy, niezależnie od tego, czy jest ona duża czy mała. Oprócz wpływu na przychody i doświadczenia klientów, może zaszkodzić reputacji organizacji. Co więcej, może demoralizować klientów i odpychać potencjalnych klientów. Dodatkowo, nieplanowany przestój może spowodować niezadowolenie klientów.

Posiadanie proaktywnego planu postępowania w przypadku awarii pomoże firmom chronić swoje dane i całkowicie zapobiec przestojom. Ponadto, można nawet umieścić swoją infrastrukturę IT w chmurze. W ten sposób wszelkie awarie lub przerwy w pracy w siedzibie firmy nie będą miały wpływu na dane w chmurze i ogólne działania biznesowe. Takie proaktywne podejście zmniejszy wpływ wszelkich przestojów, które wystąpią i zapewni, że dane klientów będą dostępne tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli martwisz się o przestoje, możesz również uzyskać pomoc od dostawców usług zarządzanych. Ci specjaliści mogą pomóc Ci zidentyfikować typowe zagrożenia dla infrastruktury Twojej firmy i skutecznie nimi zarządzać. W ten sposób będziesz w stanie zminimalizować przestoje i zmniejszyć związane z nimi koszty. Pomoże Ci to utrzymać jak najsprawniejsze działanie systemów i pozwoli Ci zaoszczędzić tysiące dolarów.

Zapewnia bezpieczeństwo sieci

Bezpieczna sieć powinna być priorytetem dla każdej organizacji. Nie tylko chroni ona zasoby przed zagrożeniami zewnętrznymi, ale może również poprawić wydajność sieci i umożliwić bezpieczne udostępnianie danych wśród pracowników. Istnieje wiele różnych narzędzi i technologii dostępnych w celu zabezpieczenia sieci. Wśród nich, rozwiązania bezpieczeństwa sieciowego Forcepoint upraszczają proces zabezpieczania sieci korporacyjnych.

Bezpieczeństwo sieci to proces zabezpieczania całej sieci i znajdujących się w niej danych. Sieć składa się z trzech warstw: fizycznej, aplikacji i danych. Każda warstwa musi być chroniona. Dane są przesyłane przez każdą warstwę i muszą być zaszyfrowane, aby uniknąć kompromisu. Ponadto każde urządzenie w sieci komputerowej funkcjonuje na różnych warstwach. Dlatego bezpieczeństwo sieci dotyczy całej infrastruktury przedsiębiorstwa.

Zarządzanie bezpieczeństwem sieci rozpoczyna się od inwentaryzacji zasobów sieciowych. Inwentaryzacja ta powinna zawierać aktualne schematy sieci, zakres odpowiedzialności technicznej oraz politykę haseł. Co więcej, powinna być przeprowadzana codziennie. Istotne jest również, aby pracownicy IT mieli jasne instrukcje, za jakie zadania są odpowiedzialni. Kolejnym ważnym krokiem jest stworzenie procesu zarządzania podatnościami zasobów sieciowych. Proces ten powinien zapewnić, że system operacyjny i wszelkie działające oprogramowanie są aktualizowane zgodnie z zaleceniami producenta. System zarządzania podatnościami powinien również obejmować proces uaktualniania systemów operacyjnych w przypadku pojawienia się dni zerowych.

Oprócz tych narzędzi, firmy powinny również wdrożyć zasady i narzędzia zapewniające bezpieczeństwo ich sieci. Na przykład systemy zapobiegania włamaniom mogą identyfikować podejrzany ruch sieciowy i blokować go, zanim rozprzestrzeni się na inne sieci. Ponadto firmy powinny zatrudniać specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji, którzy są przeszkoleni w zakresie identyfikacji i ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem cybernetycznym oraz opracowywania polityk i procedur bezpieczeństwa. Eksperci ci mogą być zatrudniani bezpośrednio lub zlecani na zewnątrz, aby pomóc firmie w zabezpieczeniu jej sieci.

Oprócz zapobiegania potencjalnym naruszeniom, zarządzanie bezpieczeństwem sieci pomaga również firmom zachować zgodność z wymaganiami prawnymi. Polityka bezpieczeństwa to kompleksowy dokument, który przedstawia wytyczne i zasady ochrony sieci przed atakami. Polityka powinna również zawierać zestaw narzędzi bezpieczeństwa, takich jak ochrona punktów końcowych, zaawansowana ochrona przed zagrożeniami i zarządzanie DNS. Powinna również obejmować opcje tworzenia kopii zapasowych i SOC/SIEM.

Zwiększa efektywność biznesową

Współczesne firmy muszą stawiać czoła coraz silniejszej konkurencji ze strony nowszych i bardziej zwinnych rywali. Wraz z globalizacją, postępem technologicznym i zmianami legislacyjnymi zwiększającymi konkurencję, firmy są zmuszone do stawania się bardziej wydajnymi i skutecznymi, aby skutecznie konkurować. Wymaga to codziennego poprawiania efektywności biznesowej i eliminowania działań nie przynoszących zysku.

Efektywność biznesowa jest ważna w długoterminowej kondycji każdego przedsiębiorstwa. Daje ona firmie przewagę nad konkurencją. Istnieje wiele sposobów na poprawę efektywności biznesowej. Jednym ze skutecznych sposobów na zwiększenie wydajności firmy jest automatyzacja jak największej ilości procesów. Dzisiejsza technologia sprawia, że znacznie łatwiej jest zautomatyzować zadania, które wcześniej wymagały udziału człowieka.

Oprócz wdrażania nowych technologii, firmy mogą również poprawić wydajność swoich pracowników, umożliwiając im bardziej efektywną pracę. Pracownicy mają do czynienia z codziennymi zadaniami i zawiłościami. Umożliwiając im ułatwienie pracy, chętniej dzielą się pomysłami, które poprawiają wydajność firmy. Programy motywacyjne mogą być również wykorzystywane do nagradzania pracowników za ich wysiłki w zakresie poprawy efektywności.

Efektywność biznesowa pomaga firmom maksymalizować wyniki przy wykorzystaniu ograniczonych zasobów i czasu. Ograniczenie siły roboczej i czasu pozwala zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć marżę zysku. Pracownicy znają procesy zachodzące w firmie i mogą być w stanie zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Poprzez usprawnienie procesów, firmy mogą zmaksymalizować swoje wyniki i zwiększyć zyski.

Wsparcie IT jest niezbędne dla firm, które chcą poprawić swoją efektywność. Przestarzała infrastruktura może utrudniać produktywność, powodując, że pracownicy mają trudności z wykonaniem swoich zadań. Przestarzały sprzęt może również spowalniać działania biznesowe. Przestarzałe komputery mają również wysokie ryzyko awarii, więc najlepiej jest je aktualizować. Ponadto, aktualny sprzęt zwiększa wydajność pracowników i zwiększa niezawodność operacji biznesowych. Ponadto dostawcy usług internetowych poprawiają prędkość pobierania i wysyłania danych, co jest ogromnym plusem dla firmy.

Jako właściciel firmy musisz ocenić swoje obecne procesy, aby określić, czy możesz wprowadzić ulepszenia. Analizując swoje procesy biznesowe, będziesz mógł zobaczyć, czy możesz użyć oprogramowania, które pomoże Ci usprawnić przepływ pracy. Ponadto, być może będziesz w stanie skonsolidować niektóre zadania. Poszukaj zwolnień i niepotrzebnych kroków. Możesz również połączyć powiązane zadania i delegować je jednej osobie, aby usprawnić cały proces.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]